top of page

Pohdintaa näyttelyn jälkeen

Kulunut lukuvuosi on ollut työntäyteinen. Viimeinen maisterivuosi on vaatinut paljon, mutta samalla antanut. Gradun kirjoittaminen ja viimeiset opetusharjoittelut ovat ajoittain olleet hyvin raskaita, ja koen, että Taidekasvatuksen syventävä taideproduktio -kurssi on tasapainoittanut jaksamistani.


Olen taiteellisen työskentelyn kautta ruokkinut hyvinvointiani. Maalaamisen ja videokuvaamisen kautta olen tyhjentänyt mieleni; hengittänyt, ollut läsnä ja hiljentänyt päänsisäiset levottomuudet. Rehellisesti sanottuna olen löytänyt maalaamisen riemun, joka on ajoittain ollut hukassa viime vuosina. Opinnot ovat vieneet jaksamistani ja aikaani tavoin, joka on tukahduttanut luovuuteni. Olen iloinen, että kurssi on antanut mahdollisuuden ravita tätä luovaa tekemistä ja kykyäni ilmaista itseäni monipuolisesti. Olen oppinut öljyvärimaalamisesta ja videokuvaamisesta paljon hyödyntäen erilaista kirjallisuutta sekä netistä löytyvää tietoa. Koen, että olen kehittynyt näissä taiteen tekniikoissa selvästi, siihen nähden mitä tiesin ja kykenin tekemään vuosi sitten.


Näyttelyn teema yhteyksiä kuvastaa hyvin kaikkea mitä olen tehnyt ja kokenut viimeisen lukuvuoden aikana. Olen rakentanut yhteyksiä ympäristöön ja ihmisiin, sekä ennen kaikkea yhteyttä itseeni. Itsetuntemus, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen, sekä halu ymmärtää mitä elämältä haluan ovat vahvistuneet entisestään. Tunnen itseni nyt paremmin. Tiedän mitä haluan ja mitä kohti haluan kulkea. Olen saanut lisää itsevarmuutta ja kykyä luottaa siihen, mihin kaikkeen pystyn sekä taiteilijana, taidekasvattajana että ihmisenä yleisesti.


Taidekasvatuksen näkökulmasta tämänkaltainen lähes vuoden kestävä taiteellinen prosessi tukee oivallisesti omaa henkilökohtaista taiteellista suuntautumista, tarjoaa erilaisia välineitä syventyä omaan luovaan tekemiseen sekä kehittää itsetuntemusta. Matka on ollut opettavainen, valaiseva ja innostava. Koen, että olen saanut paljon varmuutta omaan tekemiseeni sekä kykyyni opettaa ja tarjota taiteellista tukea myös muille. Tästä on hyvä jatkaa varmin mielin kohti uusia koitoksia!
23 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page