top of page
a3ddab_2996fa65864748a792e57f5377edbc96~mv2.jpg
PhotoRoom_20220214_220448_edited.jpg

Riina Tervo

Kuvataideopettaja

puhelin

+358 40 5149 502

sähköposti

asuinpaikka

96800 Rovaniemi

VÄHÄN MINUSTA

Kuka olen?

Olen taiteen rakastaja ja pedagogi. Luova tekeminen on aina ollut vahvasti läsnä elämässäni, ja löysin itseni taiteen ääreltä jo varhain lapsena. Kasvatusalalle olen hakeutunut, koska haluan työssäni auttaa ihmisiä ymmärtämään kuinka taiteen avulla voimme luoda merkityksiä elämäämme, vaikuttaa, koskettaa, olla läsnä ja aikaansaada jotain arvokasta. Näen, että taiteen ja luovan työskentelyn kautta luomme yhteyksiä ihmisiin, ilmiöihin ja ympäristöön ympärillämme; taiteella on vaikuttava voima, jota ei tulisi väheksyä vaan päinvastoin vahvistaa.

Opettajana, ystävänä, kumppanina ja työkaverina olen sopeutuvainen, luova ja kannustava persoona. Tunnollisuus, perinpohjaisuus ja täsmällisyys ovat läsnä melkeinpä kaikessa mitä teen, toisinaan liikaakin. Kun koen intohimoa jotain asiaa tai tekemistä kohtaan, minulla on taipumusta heittäytyä siihen täysillä ja antaa kaikkeni.

Olen aina ollut innokas havainnoimaan maailmaa ympärilläni piirtämisen, maalaamisen ja videokuvaamisen kautta. Luova ja taiteellinen työskentely on tuonut itselleni turvaa, iloa ja merkitystä elämään moninaisin tavoin. Olen käynyt kuvataidekoulua kymmenen vuotta läpi lapsuuteni ja nuoruuteni, olen päässyt ihastelemaan taidetta ympäri maailmaa erilaisissa museoissa Pariisin Louvresta Kaukosen Särestöniemi-museoon, olen kuratoinut ja ollut osana taidenäyttelyitä, ja olen opiskellut itseni taiteen kandidaatiksi. Taiteen maisteriksi valmistun keväällä 2024. 

Taiteen lisäksi olen aina ollut kiinnostunut erilaisista kulttuureista ja matkustelusta. Lukion jälkeen kokeilin siipiäni ja asuin välivuonna Pariisissa Ranskassa. Kotiseudun rauha, luonto ja hitaampi elämänrytmi alkoivat kuitenkin kutsua suurkaupunkihälinän keskellä ja muutin takasin Rovaniemelle, jossa olen syntynyt ja viettänyt lapsuuteni. Ymmärsin arvostukseni ja kaipuuni pohjoisen luontoa kohtaan tuolloin hyvin vahvasti. Luonto, ja etenkin pohjoisen luonto havumetsineen ja vaaroineen on muodostunut itselleni hyvin tärkeäksi osaksi elämää. Liikun luonnossa paljon harrastusten merkeissä muun muassa koiran kanssa juosten ja ammennan taiteessani inspiraatiota luonnosta. Luonto on kaikkein arvokkain voimavaramme; emme ole erillisiä siitä vaan päinvastoin ihminen on vahva osa luontoa niin hyvässä kuin pahassa. Koen, että ympäristön arvostus ja kestävät valinnat jokapäiväisessä elämässämme ovat täten ensiarvoisen tärkeää. 

 

Hain Rovaniemelle palattuani opiskelemaan Lapin yliopistoon matkailututkimusta yhteiskuntatieteiden puolelle. Pääsin sisään ja opiskelin itseni yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi. Sivuaineena suoritin kulttuurihistorian perus- ja aineopinnot. En kandidaatin tutkinnon jälkeen jatkanut maisterin opintoihin, koska kiinnostukseni taidetta kohtaan oli kasvanut niin merkittäväksi, että päätin hakea samaiseen yliopistoon opiskelemaan kuvataidekasvatusta taiteiden tiedekunnan puolelle.

 

Olen siis valmistunut taiteen kandidaatiksi pääaineena kuvataidekasvatus, sivuaineena olen suorittanut kuvataiteen aineopinnot. Tällä hetkellä suoritan maisterin tutkinnon ohella historian siltaopintoja, joista pätevöidyn kuvataiteen lisäksi historian aineenopettajaksi. Mielestäni historia ja kuvataide nivoutuvat oppiaineina monin tavoin yhteen ja tukevat toinen toistaan. Jotta opimme nykyisyydestä, maailmasta ja itsestämme, on meidän ymmärrettävä menneisyyttä ja kaikkea sitä mikä on tuonut meidät tähän päivään, tähän hetkeen. Taide kertoo aina jotain ajastaan, historiaa luoden. Historia on monikerroksellisesti läsnä elämässämme taiteen tavoin. Koen historian ja kuvataiteen opettamisen hyvin tärkeäksi, sydämen asiaksi.

Millainen opettaja olen?

Reiluus, oikeudenmukaisuus, kokeilunhalu ja avarakatseisuus ohjaavat minua kaikessa mitä teen. Haluan tähdentää näitä asioita myös taidekasvatuksessa ja opettajan työssäni. Opettajana tuen oppijan taidekäsityksen kehittymistä, sekä edistän tietämystä taiteesta ja visuaalisesta kulttuurista mahdollisimman moninaisesti.

 

Taidekasvattajana minulla on monipuolinen tietämys ja osaaminen erilaisten tekniikoiden ja materiaalien hallinnasta. Pyrin aina opetuksessani hyödyntämään olemassa olevaa, kierrätettyä tai luonnonmateriaalia mikäli mahdollista. Teknisiä vahvuuksiani ovat akryyli- ja öljyvärimaalaus, maalauspohjien työstö, sekatekniikat ja videokuvaus.

Haluan opetustyöni kautta saada aikaan jotain hyvää, merkityksellistä ja rakentavaa.  Koen, että taide voi olla se väline, jonka kautta voimme löytää itsestämme jotain voimaannuttavaa, ja tämän myötä myös muista sekä ympäristöstä. Opettajana tarjoan turvallisen ympäristön, jossa jokainen on arvokas, ja jossa jokaisen tarpeita ja luomisen tapoja tuetaan yhdenvertaisesti. Haluan osoittaa kuinka jokaisessa meissä on taiteellista potentiaalia; taidetta ei mitata ainoastaan teknisten taitojen, väriopin tuntemuksen tai siveltimenvetojen perusteella. Taide on heittäytymistä, tekemisen riemua ja itsensä likoon laittamista. Uskallusta, rohkeutta sekä intuitiivista, huolentonta ja leikillistä toimintaa. Epäonnistumisia, kömmähdyksiä, ongelmanratkontaa ja luovien ratkaisujen selvittämistä. Sitä mikä aidosti ja vilpittömästi on sisintä sinua. Ulkopuolisen hälinän poissulkemista, ja oman sisäisen äänen kuuntelemista ja reflektointia. Taide voi parhaillaan olla matka itseesi, mutta myös ihmisiin ympärilläsi. Vuorovaikutus ja yhteisöllinen toiminta osana luovaa työskentelyä voivat itsenäisen työskentelyn rinnalla avata uusia ulottuvuuksia. ja tätä haluan opetuksessani painottaa.

Näen, että taide tuo ensisijaisesti turvaa, se ravitsee ja koskettaa, mutta taiteen avulla voi myös vaikuttaa. Opetuksessani haluan osoittaa kuinka taiteella voi ottaa kantaa ja edistää itselle merkityksellisiä asioita. Taiteen avulla voimme muuttaa maailmaa, puuttua epäkohtiin yhteiskunnassamme ja tuoda keskusteluun ajankohtaisia kysymyksiä. Taiteella voi olla lukuisia rooleja sanoittajana, käsittelijänä, ratkaisijana ja uusien kertomusten luojana. On siis tärkeää, että taiteen voima ymmärretään ja tiedostetaan. 

Kokemuksia opetustyöstä

Olen opetusharjoitteluiden, sijaisuuksien, museopedagogiikan ja yhdistystyön kautta kartoittanut millaista taidekasvattajan työ käytännön tasolla on. Olen oppinut jo paljon, ja ymmärtänyt kuinka monipuolisia ja vaihtelevia työtehtäviä opettajan työ voikaan pitää sisällään. Olen päässyt opettamaan kaikenikäisiä varhaiskasvatuksen esikouluikäisistä taidetyöpajojen eläkeläisiin. Oppijoiden repertuaari tässä työssä on valtava, ja koen, että tämä juuri on taidekasvattajan työn antoisin puoli. Pääsen kohtaamaan erilaisia, eri-ikäisiä, eri taustoista ja erilaisista taiteellisista lähtökohdista tulevia ihmisiä. Voin työskennellä työympäristöstä ja toimipaikasta riippuen hyvin kirjavan joukkion kanssa. 

Olen toisinaan kerännyt palautetta opetuksestani sekä suullisesti että kirjallisesti lomakekyselyillä. Palaute on ollut positiivista ja kannustavaa. Tehtävänannot ovat palautteen mukaan olleet selkeitä, tekniikoiden ja käsitteiden opettaminen ymmärrettävää ja opetus johdonmukaista. Erään harjoitteluohjaajan kommentti jäi erityisen vahvasti mieleen, ja loi uskoa siihen, että osaan työni hyvin:

Olet luonteva ja itsevarma opetustilanteessa. Oli huikea kuulla kasvutarinasta arasta jännittäjästä tähän pisteeseen. Kerrot ja opetat innostuneesti ja asiantuntevasti, intohimo asiaan ja aiheeseen näkyy. Mahtavaa paneutumista ja pohjatyötä olet tehnyt läpi koko harjoittelun. Näet oppilaiden fiksuuden ja kypsyyden. Esittelet ajatuksia ja teoksia, jotka vaativat kypsyyttä. Uskallat haastaa oppilaita pohtimaan ja avartamaan taidekäsityksiään. Harjoittelu sujui osaltasi oikein hyvin. Sinusta tulee huippu ja työlleen paneutunut opettaja, joka osaa kannustaa ja kaivaa oppilaista esiin heidän parhaat taidot ja itseilmaisun.

Alla kuvia oppitunneilta ja työpajoilta, joita olen päässyt järjestämään ja opettamaan. 

DSC_2187_edited.jpg
WhatsApp Image 2022-12-05 at 19_edited.j
WhatsApp Image 2022-12-05 at 18_edited.p
WhatsApp Image 2022-11-25 at 18.41_edited.jpg
IMG_1466 2.HEIC
DSC_2064.JPG
Näyttökuva 2022-12-5 kello 21.02.07.png
WhatsApp Image 2022-12-05 at 19_edited.png
  • Youtube
  • Facebook
  • Instagram
a3ddab_155c0e4b13434bc7a1d65392899516d2~mv2.jpg
bottom of page